CAD/CAM u stomatologiji

Mnoge informaciono-komunikacione tehnologije su našle svoju primjenu u zdravstvenom sektoru, pa tako i u okvirima savremene stomatologije. U cilju efikasnijeg poslovanja, smanjenja troškova, većeg profita ali i povećanja zadovoljstva kod pacijenta, mnoge stomatološke ordinacije u svijetu su svoju pažnju fokusirale na implementaciji savremenih IT rješenja u svakodnevnoj praksi. Pored specijalizovanih softvera za upravljanje ordinacijom, upravljanje zalihama i slično, u skorije vrijeme na značaju dobija i primjena CAD/CAM tehnologije na polju protetike. Primjenom CAD/CAM tehnologije od namjenskih keramičkih blokova mogu se dobiti veoma brzo, ali i izuzetno precizno, nadoknade, u vidu mostova i krunica.

Godina 1985. je ključna za uvođenje CAD/CAM tehnologije u stomatologiju. Naime, te godine je uz pomoć triangularne kamere izvršeno multidimenziono mjerenje, što je omogućilo prenos informacije o mjerenju na ekran računara. Uz pomoć računara, softvera za obradu slika i veze sa CNC mašinom za frezovanje, dobijena je prva silikatna inlej nadoknada na Univerzitetu u Cirihu. Tada je to bila gotovo nezamisliva tehnologija i praktično nastanak novog koncepta u stomatologiji. Međutim, u Njemačkoj se CAD/CAM tehnologija uvodi u stomatološku praksu već 1988. godine.

Proces izrade nadoknada primjenom CAD/CAM tehnologije se obavlja u tri faze:

  1. Prikupljanje podataka upotrebom optičkih sistema ili laserskim skeniranjem;
  2. CAD za dizajniranje estetskih ispuna;
  3. CAM za izradu ispuna, zahvaljujući informacijama dobijenih od strane računara

Prednosti primjene CAD/CAM tehnologije za pacijente su brojne a neke od njih su :

  • Više konfora i manje vremena provedenog u ordinaciji.
  • Biokompatibilnost.
  • Visoka estetika protetskog rada.
  • Minimalno invazivna tehnika.
  • Trenutno vidljivi estetski rezultati,…

Ukoliko stomatolog pretenduje da bude lider u protetskim rješenjima (izradi inleja, onleja, krunica i mostova) neophodno je da pored savremenim materijala  praktikuje i primjenu CAD/CAM tehnologije u izradi estetskih protetskih nadoknada. Upotrebom ove tehnologije osiguran je visok kvalitet, profesionalizam, profit, ali i stalni porast  novih i zadovoljnih pacijenata.

(dental4u.ba)

No Comments

Post A Comment